Hanggang Makita Kang Muli July 5 2016


Share It To Your FriendsAdvertisement

Watch Hanggang Makita Kang Muli July 5 2016 Full Episode Replay

Dahil sa obsesyon ni Odessa kay Larry, sisikapin niyang sirain ang pagsasama nila ng asawa nitong si Evelyn.

Makukuha ni Odessa ang kanyang pagkakataon habang namamasyal si Larry sa mall kasama ang musmos nitong anak na si Ana.

Dudukutin ni Odessa ang bata at dadalhin sa probinsya. Itatago niya ito sa isang abandonadong warehouse at paminsan-minsang hahatiran ng pagkain.

Sisisihin ni Evelyn si Larry sa pagkawala ng kanilang anak. Ang hindi batid ng mag-asawa, tatanda ang kanilang nag-iisang anak na walang anumang pag-aaruga at walang kasama maliban sa isang aso.

Dahil dito, magiging asal-hayop si Ana. Magagaya niya ang kilos ng isang aso dahil sa loob ng matagal na panahon, ito lang ang makakasama nito.

Isang gabi, makakatakas si Ana mula sa warehouse at mapapadpad sa gubat. Dito siya matatagpuan ni Calvin, isang psychology student.

Magpapasya naman si Calvin na dalhin si Ana sa Maynila para gawing case study.

Si Calvin na ba ang susi para sa rehabilitasyon ni Ana? Makakabalik na ba siya sa kanyang mga magulang na sina Larry at Evelyn na sabik na sabik sa kanya?

Matuturuan bang magmahal ang pusong hindi nakaranas ng pagmamahal?
Share It To Your Friends