Magkaibang Mundo May 31 2016Advertisement


Watch Magkaibang Mundo May 31 2016 Full Episode Replay

Ang Magkaibang Mundo ay kuwento ni Princess, ang maganda at masayahing unica hija nina Ruben at Amanda Sandoval, may-ari ng Sandoval show manufacturing business. Kahit lumaki si Princess sa karangyaan, tinuruan siya ng kanyang mga magulang na maging masipag, mapagkumbaba at may malasakit sa kapwa. Masisira ang kanyang picture-perfect na buhay nang mamatay sa sunog si Ruben habang inililigtas ang kanyang panganay na kapatid na si Noreen. Nakita ni Noreen na pagkakataon niya iyon upang maangkin ang lahat ng pag-aari ni Ruben.

Dati pang naiinggit si Noreen sa kapatid dahil imbes na sa kanya ipinamana ang negosyo ay kay Ruben ito napunta. Sa pagkamatay ni Ruben, tila nabalian ng pakpak si Amanda at hindi na alam kung paano magsisimula. Sa mga panahong ito, nalungkot at nangulila si Princess kaya ang tanging bagay na nakakapagpalakas ng loob niya ay ang pakikipagkaibigan niya kay Elfino – isang batang duwende. Hindi magtatagal, lilipat si Noreen sa bahay nina Ruben kasama ang kanyang asawang si Jojo at mga malditang anak na sina Sofie at Analyn.

Palalayasin nila sina Amanda at Princess. Hanggang sa makulong si Amanda sa isang kasalanang hindi niya ginawa at magkakahiwalay silang mag-ina. Aalilain ng pamilya ni Noreen si Princess, at lalo siyang mahihirapan dahil hindi na niya muling nakita si Elfino. Pagkalipas ng labindalawang taon, isa nang magandang dalaga si Princess. Pepay na ang tawag sa kanya dahil kasambahay na ang turing sa kanya nina Noreen.

Malaki na rin si Elfino, isa na siyang makisig at guwapong binatang duwende. Naaawa ito sa kalagayan ni Pepay kaya iinom siya ng magic potion para maging tao. Makikilala kaya ni Princess si Elfino kapag naging tao na ito? Makakasama pa kaya ni Amanda ang kanyang anak?

[wptab name=’Part 1′]

[/wptab]

[wptab name=’Part 2′]

[/wptab]

[wptab name=’Part 3′]

[/wptab]

[wptab name=’Part 4′]

[/wptab]
[wptab name=’Part 5′]

[/wptab]
[end_wptabset]


Advertisement